Cenniki IZZI

Cennik Usług Telekomunikacyjnych IZZI ważny do 01.09.2019 r. (aktualny cennik TUTAJ)

Obowiązuje 15.06.2017 r. do odwołania

 

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny ujęte w Tabelach nr [1], [5], [7], [8], [9] oraz [11] dotyczą usług realizowanych z IZZI.

Opłaty za wysłanie wiadomości SMS, opisanych w niniejszym Cenniku, dotyczą długości pojedynczej wiadomości SMS. Długość pojedynczej wiadomości SMS wysłanej z telefonu GSM lub UMTS, zgodnie z normami technologicznymi ETSI (European Telecommunications Standards Institute), została określona na nie więcej niż 160 znaków. W przypadku jednorazowego przesłania wiadomości zawierającej więcej niż 160 znaków lub więcej niż 1120 bitów tekst lub dane są dzielone na odpowiednią liczbę wiadomości SMS, z których każda obciążana jest opłatą indywidualnie, zgodnie z niniejszym Cennikiem. W przypadku korzystania z aparatu telefonicznego, kodującego polskie znaki (np. ą, ę, ź) w trybie UNICODE, jeden SMS może zawierać mniej niż 160 znaków.

Słownik:

Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Cennika z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi poniżej. Dla Użytkowników, chyba że postanowienia niniejszego Cennika stanowią inaczej. W Ofercie IZZI obowiązują wszystkie postanowienia z Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez IZZI dla Użytkowników.

§  Pakiet Złotówek – określona liczba jednostek rozliczeniowych przyznana w ramach danego Doładowania konta lub/i w ramach Zestawu Startowego, która może być wykorzystana na wszystkie usługi dostępne w Ofercie IZZI.

§  Okres ważności połączeń wychodzących oznacza liczbę dni kalendarzowych, liczonych od momentu Aktywacji konta przez Użytkownika lub ostatniego Doładowania konta Użytkownika o danej wartości, w ciągu których Użytkownik może inicjować połączenia.

§  Okres ważności połączeń przychodzących oznacza liczbę dni kalendarzowych, liczonych od momentu Aktywacji konta przez Użytkownika lub ostatniego Doładowania konta Użytkownika o danej wartości, w ciągu których Użytkownik może Doładować konto, odbierać połączenia, skontaktować się z numerami alarmowymi. Ostatni dzień okresu ważności połączeń przychodzących jest jednocześnie ostatnim dniem ważności konta Użytkownika.

§  Kwota Doładowania i kwota zawarta w ramach Zestawu Startowego to Pakiet Złotówek do wykorzystania na wszystkie usługi opisane w Tabeli nr [1] oraz na inne usługi opisane w Tabelach nr [5], [7], [8], [9], [11], [12], [13] i [14] niniejszego Cennika. Korzystanie z usług dostępnych w ramach Oferty IZZI pomniejsza Pakiet Złotówek. Po wykorzystaniu całej kwoty Doładowania, kwoty otrzymanej
w ramach Zestawu Startowego lub przekroczeniu Okresu ważności połączeń wychodzących Użytkownik, aby dalej moc wykonywać połączenia wychodzące, musi doładować swoje konto. Może jednak odbierać połączenia oraz inicjować połączenia określone w pkt b. powyżej do czasu upływu Okresu ważności połączeń przychodzących.

 

1. Cennik usług podstawowych w Ofercie IZZI

Tabela nr [1] Cennik jednostek rozliczeniowych na usługi podstawowe

Usługa podstawowa

Cena za usługę podstawową

Minuta połączenia głosowego na numery w Sieci

Telekomunikacyjnej IZZI  i na krajowe numery stacjonarne (naliczanie sekundowe)

0,19 PLN

Minuta połączenia wideo na numery w Sieci

Telekomunikacyjnej IZZI (naliczanie sekundowe)

0,19 PLN

Minuta połączenia głosowego do innych krajowych sieci komórkowych (naliczanie sekundowe)

0,19 PLN

Minuta połączenia wideo do innych krajowych sieci

komórkowych (naliczanie sekundowe)

0,19 PLN

SMS na numery w sieci Telekomunikacyjnej P4

0,09 PLN

SMS do innych krajowych sieci komórkowych

0,09 PLN

MMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych (MMS standardowy) oraz MMS na e-mail

0,19 PLN

Przesyłanie danych

0,12 PLN

(opłata w PLN za 1 MB)

Minuta połączenia wideo na numery w Sieci

Telekomunikacyjnej IZZI i P4 (naliczanie sekundowe)

0,00 PLN

Obowiązuje przez
30 dni po doładowaniu konta kwotą
 min. 25 PLN

 

 

Usługa podstawowa – pakietY IZZI INTERNET

Cena za usługę

Aktywacja kodem

Transmisja danych w strefie euro (w nawiasie wartość obowiązująca do 2018.12.31)

Pakiet 2 GB przez 31 dni

14 PLN

*222*108*1#

1,2 (0,88) GB
Pakiet 5 GB przez 31 dni 19 PLN *222*118*1# 1,63 (1,2) GB
Pakiet 10 GB przez 31 dni 35 PLN  *222*119*1# 3 (2,2) GB

 

Usługa podstawowa – pakiety IZZI multipakiety

Cena za usługę

Aktywacja kodem

Transmisja Danych w Strefie Euro (w nawiasie wartość obowiązująca do 2018.12.31)

Pakiet nielimitowanych połączeń na komórki i stacjonarne przez 31 dni

19 PLN

*222*120*1#

 

Pakiet 1GB i nielimitowane SMS przez 31 dni

9 PLN

*222*160*1#

0,77 (0,57) GB

Pakiet 5 GB i nielimitowane SMS przez 31 dni 

25 PLN

*222*161*1#

2,14 (1,58) GB
Pakiet 2 GB i nielimitowane połączenia oraz SMS przez 31 dni  29 PLN *222*162*1# 2,49 (1,83) GB

 

Usługa podstawowa – pakiety IZZI INTERNET w
Unii Europejskiej

Cena za usługę

Aktywacja kodem

Pakiet 20 MB – do wykorzystania przez 14 dni

9 PLN

*222*100*1#

Pakiet 50 MB – do wykorzystania przez 14 dni

19 PLN

*222*101*1#

Pakiet 100 MB– do wykorzystania przez 14 dni

19 PLN

*222*102*1#

 • Aktywacja pakietów następuje w ciągu 24 godzin od wysłania kodu.
 • Opłaty podane w Tabeli nr [1] nie dotyczą połączeń na numery opisane w punktach 3, 5, 6, 7 oraz 8 niniejszego Cennika.
 • Wszelkie odstępstwa od warunków zawartych w niniejszym Cenniku są możliwe tylko w ramach Ofert Promocyjnych.
 • Stosowane w niniejszym Cenniku określenie „Bezpłatne” oznacza, że opłata za daną usługę jest zawarta w kwocie Doładowania konta Użytkownika lub/i w kwocie, którą Użytkownik otrzymuje w ramach Zestawu Startowego.
 • Opłata za pobieranie danych naliczana jest za każde rozpoczęte 100 kB.
 • Po upływie ostatniego dnia ważności konta Użytkownika, konto Użytkownika ulega dezaktywacji, a tym samym dalsze korzystanie z usług nie jest możliwe.
 • Aby korzystać z internetu w prędkości LTE:
  - musisz posiadać urządzenie obsługujące sieć 4G LTE
  - musisz być w zasięgu sieci 4G LTE.

PAKIETY WAŻNE OD 28.10.2016 r.  DO ODWOŁANIA

2. Zasady rozliczania usług w Ofercie IZZI

Tabela nr [2] Cennik Zestawu Startowego i Doładowań w Ofercie IZZI

Opis usługi

Opcja

Opłata jednorazowa za Zestaw Startowy

5 PLN

Kwota, którą Klient otrzymuje w ramach Zestawu Startowego

1 PLN

Okres ważności połączeń wychodzących i przychodzących w ramach Zestawu Startowego

30 dni

Okres ważności połączeń przychodzących i wychodzących po doładowaniu kwotą do 25 PLN

93 dni

Okres ważności połączeń przychodzących i wychodzących po doładowaniu kwotą min. 25 PLN

365 dni

Kwoty dostępne w ramach Doładowań (np. poprzez Internet, BOK, itp.)

25 PLN

Kwota, którą Użytkownik otrzymuje w ramach Doładowania

Określona kwota całkowita równa wartości dokonanego Doładowania

 • W przypadku niewykorzystania Pakietu Złotówek przed upływem Okresu ważności połączeń wychodzących niewykorzystana wartość Pakietu Złotówek zostaje zablokowana i może być wykorzystana dopiero po kolejnym Doładowaniu konta. Zostaje zsumowana z kwotą doładowania.
 • W przypadku niewykorzystania Pakietu Złotówek przed upływem Okresu ważności połączeń przychodzących niewykorzystana wartość Pakietu Złotówek zostaje anulowana i nie może być wykorzystana po kolejnym Doładowaniu konta.
 • Pakiet Złotówek zostanie przyznany Użytkownikowi po Doładowaniu konta. Informacja o przyznaniu Pakietu Złotówek zostanie przekazana Użytkownikowi
  w formie wiadomości wysłanej od Operatora.

Tabela nr [4] Kolejność wykorzystania jednostek rozliczeniowych na usługi podstawowe wskazane w Tabeli nr [1].

Kolejność

  Jednostki rozliczeniowe

1

Minuty, SMS-y, MMS-y, pakiety na przesyłanie danych przyznane w wyniku uczestnictwa w promocjach.

2

Jednostki rozliczeniowe zawarte w Pakiecie Złotówek

 

3. Opłaty za usługi dodane w Ofercie IZZI

Tabela nr [5] Cennik usług dodanych

Nazwa usługi

Opłata za usługę

Poczta głosowa

Bezpłatne

Blokada prezentacji własnego numeru (CLIR)

Bezpłatne

Przekierowanie połączenia przychodzącego (szczegóły w punkcie f. pod Tabelą nr [5])

Jak za połączenie głosowe i wideo

Blokady połączeń (szczegóły w punkcie g. pod Tabelą nr [5])

Bezpłatne

Zawieszenie połączenia (szczegóły w punkcie a. pod Tabelą nr [5])

Bezpłatne

Informacja o połączeniu oczekującym (szczegóły w punkcie a. pod Tabelą nr [5])

Bezpłatne

Rozmowa konferencyjna (szczegóły w punkcie a. i h. pod Tabelą nr [5])

Jak za połączenie głosowe

Informacja o próbie połączenia (szczegóły w punkcie a. pod Tabelą nr [5])

Bezpłatne

Już w zasięgu (szczegóły w punkcie a. pod Tabelą nr [5]) 

Bezpłatne

Auto-konfiguracja telefonu

Bezpłatne

Sporządzenie wykazu połączeń - o szczegóły zapytaj konsultanta Biura Obsługi Klienta 10 PLN

 

 • Usługa nie dotyczy połączeń wideo.
 • Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie aktywnej usługi Poczta głosowa.
 • Za zarządzanie usługami dodanymi podanymi w Tabeli nr [5], czyli za zlecanie takich czynności jak aktywacja, dezaktywacja czy zmiana usługi dodanej, Użytkownik nie ponosi dodatkowych opłat.
 • Opłata za korzystanie z usługi Poczta wideo naliczana jest w cyklu miesięcznym.
 • Opłata za korzystanie z usługi Poczta głosowa MMS-em naliczana jest w cyklu miesięcznym.
 • Opłata za przekierowanie połączeń przychodzących będzie rozliczana w zależności od rodzaju połączenia oraz wybranego numeru zgodnie z niniejszym Cennikiem.
 • Za blokady połączeń uznaje się blokowanie wszystkich połączeń wychodzących, blokowanie połączeń międzynarodowych, blokowanie połączeń międzynarodowych z wyłączeniem własnego kraju, blokowanie połączeń przychodzących oraz blokowanie połączeń przychodzących w roamingu. Wymienione blokady mogą być aktywowane jedynie z pozycji telefonu.
 • Każde połączenie głosowe wychodzące, wykonane w ramach usługi połączenia konferencyjnego, rozliczane jest oddzielnie w zależności od wybranego numeru zgodnie z niniejszym Cennikiem.
 • Zgodnie z Tabelą nr [1], pkt 9. Cykliczna opłata za korzystanie z usługi naliczana jest w cyklu miesięcznym.

 

4. Opłaty za zarządzanie kontem w Ofercie IZZI

Tabela nr [6] Opłaty za zarządzanie kontem

Nazwa Usługi

Opłata

Zmiana danych Użytkownika

Bezpłatnie

Złoty numer (szczegóły w punkcie a. pod Tabelą nr [6])

500 PLN

Wymiana Karty SIM/USIM

Bezpłatnie

 

 • Usługa „Złoty numer” oznacza numer MSISDN (numer telefonu) wybierany przez Klienta z oznaczonej listy przygotowanych przez Operatora numerów.
 • Operator zastrzega sobie prawo do zniesienia opłaty za skorzystanie
  z poszczególnych usług określonych w Tabeli nr [6].

 

5. Opłaty za połączenia, SMS-y, MMS-y z numerami specjalnymi w IZZI

Tabela nr [7] Opłaty za połączenia na numery alarmowe, poczty głosowej lub wideo
i Obsługi Klienta

Zakres specjalnych numerów głosowych

Opcja

Połączenia głosowe z numerami alarmowymi: 112, 997, 998, 999

Bezpłatnie

Kwota, którą Klient otrzymuje w ramach Zestawu Startowego

Bezpłatnie

Połączenia głosowe w sieci IZZI z numerami Biura Obsługi Klienta *223, 799555223

Bezpłatnie

Połączenia głosowe z Biurem Obsługi Klienta z poza sieci IZZI

Opłata według stawki operatora

Tabela nr [8] Opłaty (PLN brutto) za połączenia głosowe i wideo z numerami specjalnymi

Numery specjalne głosowe
i wideo (gdzie x oznacza dowolny ciąg cyfr)

Opłata za połączenie (bez względu na czas trwania połączenia, z zastrzeżeniem punktu b. poniżej)

Opłata za 1 minutę połączenia (taryfikacja co 60 sekund,
z zastrzeżeniem punktu b. poniżej)

*40x

0,62

-

*41x

1,23

-

*42x

2,46

-

*43x

3,69

-

*44x

4,92

-

*45x

6,15

-

*46x

7,38

-

*47x

8,61

-

*48x

9,84

-

*49x

11,07

-

*70x

-

0,62

*71x

-

1,23

*72x

-

2,46

*73x

-

3,69

*74x

-

4,92

*75x

-

6,15

*76x

-

7,38

*77x

-

8,61

*78x

-

9,84

*79x

-

11,07

 

 • Połączenia z numerami zaczynającymi się od 30, 40, 70, 80, niewymienionymi w niniejszym Cenniku lub w materiałach informacyjnych Operatora, mogą być zablokowane. Połączenia z niektórymi numerami skróconymi innych operatorów są zablokowane.
 • Połączenia głosowe lub wideo z numerami specjalnymi mogą być automatycznie przerywane po upływie 15 minut.
 • Istnieje możliwość wykonania połączenia tylko na numery specjalne udostępnione w Sieci Telekomunikacyjnej IZZI. Udostępnianie poszczególnych numerów specjalnych będzie ogłaszane w materiałach informacyjnych IZZI lub na stronie internetowej www.IZZInakarte.pl.
 • Możliwość wykonywania połączeń na numery specjalne podczas korzystania z usług w sieciach partnerów roamingowych może być ograniczona.

 

Tabela nr [9] Opłaty za wysłanie SMS-a i MMS-a na numery specjalne

Numery specjalne SMS i MMS (gdzie x oznacza dowolny ciąg cyfr, z zastrzeżeniem, iż numer specjalny SMS lub MMS może mieć maksymalnie 6 cyfr)

Opłata za pojedynczą wysłaną wiadomość (PLN brutto)

80x

Bezpłatnie

810x

0,12

815x

0,18

820x

0,25

825x

0,31

830x

0,37

835x

0,43

840x

0,49

845x

0,55

850x

0,62

70x

0,62

71x

1,23

72x

2,46

73x

3,69

74x

4,92

75x

6,15

76x

7,38

77x

8,61

78x

9,84

79x

11,07

900x

0,62

901x

1,23

902x

2,46

903x

3,69

904x

4,92

905x

6,15

906x

7,38

907x

8,61

908x

9,84

909x

11,07

910x

12,30

911x

13,53

912x

14,76

913x

15,99

914x

17,22

915x

18,45

916x

19,68

917x

20,91

918x

22,14

919x

23,37

920x

24,60

921x

25,83

922x

27,06

923x

28,29

924x

29,52

925x

30,75

 • Wysłanie wiadomości SMS i MMS na numer specjalny zawsze powoduje naliczenie opłaty zgodnej z niniejszym Cennikiem. Opłata pobierana jest niezależnie od treści wysłanej wiadomości i rodzaju serwisu przypisanej do danego numeru.
 • Istnieje możliwość wysyłania wiadomości SMS i MMS tylko na numery specjalne udostępnione w Sieci Telekomunikacyjnej IZZI. Udostępnianie poszczególnych numerów specjalnych będzie ogłaszane w materiałach informacyjnych IZZI lub na stronie internetowej www.IZZInakarte.pl.
 • Możliwość wysyłania SMS-ów i MMS-ów na numery specjalne podczas korzystania z usług w sieciach partnerów roamingowych może być ograniczona.
   

6.   Opłaty za połączenia głosowe, połączenia wideo, SMS-y, MMS-y międzynarodowe w Ofercie IZZI.

 

Tabela nr [10] Strefy połączeń w ofercie IZZI

Strefa

Kraje

Strefa Euro

Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie.

Strefa 1

Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kanada, Macedonia, Mołdawia, Republika Kosowa, Rosja, Serbia, Stany Zjednoczone (USA), Turcja, Ukraina

Strefa 1A

Grenlandia, Monako, San Marino, Szwajcaria, Wyspy Owcze

Strefa 2

Reszta świata

Strefa 3

Sieci satelitarne

§  Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania połączeń z niektórymi krajami
w ramach Strefy 2 lub niektórych połączeń międzynarodowych.

Tabela nr [11] Opłaty za połączenia głosowe, połączenia wideo, SMS-y i MMS-y międzynarodowe

Kierunek połączenia

międzynarodowego

Opłata za

minutę połączenia

głosowego (naliczanie

co 30 sekund)

Opłata za minutę połączenia

wideo (naliczanie co 30 sekund)

Opłata za wysłanie SMS-a

międzynarodowego

Opłata za wysłanie MMS-a

międzynarodowego

Do Strefy Euro

1 PLN

2 PLN

0,31 PLN

3 PLN

Do Strefy 1

2 PLN

2 PLN

0,5 PLN

3 PLN

Do Strefy 1A

2 PLN

2 PLN 0,5 PLN 3 PLN

Do Strefy 2

4 PLN

4 PLN

0,5 PLN

3 PLN

Do Strefy 3

10 PLN

10 PLN

0,5 PLN

3 PLN

 

 • Opłaty za połączenia dotyczą połączeń głosowych oraz połączeń wideo, SMS-ów
  i MMS-ów realizowanych z Sieci Telekomunikacyjnej P4 do podanej strefy międzynarodowej określonej w Tabeli nr [10].

 

7.   Opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym w Ofercie IZZI. 

Obowiązuje od 15.06.2017 r. 

Tabela nr [12] Opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym (w PLN brutto)

Roaming

ze Strefy

Opłata w PLN za minutę połączenia głosowego
(naliczanie co 30 sekund)

SMS

MMS

Przesyłanie danych

(opłata za transmisję danych w Strefie Euro naliczana jest co 1 kB w wysokości 1/1024 stawki za 1 MB. W pozostałych strefach opłata naliczana jest co 100 kB.)

do Polski

do Strefy

Euro

do Strafy 1A

do Strefy

1

do Strefy

2

do Strefy

3

Połączenie

głosowe

przychodzące

Strefa Euro

0.19

0.19

0.54

7

10

15

0

0,09

0.19

0.04

Strefa 1A 0.54 0.54 0.54 7 10 15 0.05 0.19 1 1

Strefy 1

5

7

7

7

10

15

1

1

2

1.81

Strefy 2

7

9

10

10

10

15

4

2

3

2.72

Strefy 3

15

15

15

15

15

15

5

4

6

4.54

 
 

Tabela nr [13] Opłaty za połączenia wideo w roamingu międzynarodowym (w PLN brutto)

Roaming ze Strefy

Stawka za minutę połączenia głosowego (naliczanie co 30 sekund)

do Polski

do Strefy Euro

do Strefy 1A

do Strefy 1

do Strefy 2

do Strefy 3

Połączenia wideo przychodzące

Strefy Euro

5

5

5

7

10

15

1

Strefy 1A 5 5 5 7 10 15 1

Strefy 1

5

7

7

7

10

15

1

Strefy 2

7

9

9

9

10

15

4

Strefy 3

15

15

15

15

15

15

5

 • Listę krajów w ramach poszczególnych Stref określa Tabela nr [10].
 • Opłaty naliczane w roamingu międzynarodowym ujęte w Tabeli nr [12A i B] i Tabeli nr [13] dotyczą Usług Telekomunikacyjnych realizowanych za pośrednictwem sieci operatorów zagranicznych.
 • Usługa roamingu międzynarodowego jest dostępna dla każdego Użytkownika od momentu Aktywacji numeru MSISDN (numeru telefonu).
 • Zakres usług oferowanych w roamingu uzależniony jest od sieci partnera roamingowego. Aktualna lista sieci i krajów, w których można korzystać z usługi roamingu dostępna jest na stronie www.izzinakarte.pl
 • Ilość GB, które możesz wykorzystać w ramach wykupionego pakietu internetu IZZI w Strefie Euro określone są w tabelach 1. - "Transmisja danych w Strefie Euro"

  Polityka uczciwego korzystania:

  1.     Korzystanie z limitu GB powoduje pomniejszanie pakietu danych, dostępnego na terenie kraju, o liczbę wykorzystanych danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.

  2.     Naliczanie opłat za korzystanie z transmisji danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro nastąpi po wykorzystaniu danego limitu GB.

  3.     Informacja o wykorzystaniu limitu GB zostanie przekazana w formie bezpłatnej wiadomości SMS, komunikatu USSD lub w inny dopuszczalny sposób.

  4.     Operator może doliczyć opłaty dodatkowe, o których mowa w punkcie 5 w przypadku niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z usług, tj.:

  a.     gdy w okresie co najmniej 4 miesięcy dana Karta SIM/USIM była zalogowana do sieci partnerów roamingowych w Unii Europejskiej przez ponad połowę tego okresu i użycie usług w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej było większe niż na terytorium Polski, przy czym przed naliczeniem opłat dodatkowych Operator poinformuje o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem wiadomości SMS, telefonicznie lub w inny dopuszczalny sposób, dając dwutygodniowy termin na zmianę schematu korzystania;

  b.     korzystania kolejno z wielu Kart SIM/USIM lub długiej nieaktywności Karty SIM/USIM, użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej;

  c.     gdy Karty SIM/USIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących Polski oraz nieposiadających z nią stałych powiązań, wiążących się z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej do celów innych niż okresowe podróże poza Polską.

  5.     Opłaty dodatkowe wynoszą:

  a.     0,16 zł (0,13 zł netto) za minutę połączenia wychodzącego,

  b.     0,04 zł (0,03252 zł netto) za minutę połączenia odebranego,

  c.     0,05 zł (0,04 zł netto) za SMS,

  d.     0,03072 zł (0,024976 zł netto) za MMS - do 2018.12.31
  d1.   0,022671 zł za MMS - od 2019.01.01

  e.     0,03072 zł (0,024976 zł netto) za 1 MB transmisji danych.
  e1.  0,022671 zł za 1MB transmisji - od 2019.01.01

  6.     Informacja o doliczeniu opłat dodatkowych zostanie wysłana w formie wiadomości SMS lub inny dopuszczalny sposób. Wysokość opłat dodatkowych za połączenia odebrane, połączenia wykonane, SMS-y, MMS-y, transmisję danych oraz wielkości limitów GB będą aktualizowane, zgodnie z harmonogramem i założeniami regulacji dotyczących roamingu regulowanego.

  7.     Operator zaprzestaje doliczania opłat dodatkowych gdy tylko schemat korzystania przez Użytkownika z usług nie będzie już wskazywał na ryzyko niewłaściwego lub niestandardowego korzystania.

  8.     W przypadku korzystania z usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, Operator może wymagać przedstawienia dowodu stałego zamieszkania w Polsce lub dowodów istnienia innych powiązań wiążących się z częstą obecnością na terytorium Polski. W przypadku nieprzedstawienia ww. dowodów do 14 dni od wezwania lub przy zawieraniu umowy, Operator również może naliczyć opłaty dodatkowe, o których mowa w punkcie 5.

  9.     W przypadku, w którym Operator nie będzie w stanie odzyskać kosztów świadczenia usług w roamingu w Strefie Euro, po uzyskaniu akceptacji Prezesa UKE, mogą zostać doliczane dodatkowe opłaty do cen usług w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.

  10.   Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia Usług Telekomunikacyjnych należy zgłaszać zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

   

  1. Za połączenia głosowe wychodzące w roamingu międzynarodowym w ramach Strefy Euro oraz ze Strefy Euro do Polski trwające do 30 sekund naliczana jest opłata w wysokości połowy stawki minutowej,
   a następnie za każdą sekundę w wysokości 1/60 stawki minutowej.
  2. Za połączenia głosowe przychodzące w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro opłata naliczana jest za każdą sekundę połączenie w wysokości 1/60 stawki minutowej.
  3. Opłata za połączenia niewymienione w pkt. a) oraz b) naliczana jest co 30 sekund w wysokości połowy stawki minutowej.
  4. Opłata za transmisję danych w Strefie Euro naliczana jest co 1 kB w wysokości 1/1024 stawki za 1 MB. W pozostałych strefach opłata naliczana jest co 100 kB.

 

8. Informacja o cenach usług w roamingu międzynarodowym w Ofercie IZZI

 • Każdy Użytkownik Oferty IZZI ma dostęp do serwisów informujących o cenach usług w roamingu międzynarodowym.
 • Użytkownik może uzyskać informacje o cenach usług w roamingu międzynarodowym wykonując połączenie głosowe z Biurem Obsługi Klienta.
 • Połączenie z sieci IZZI z numerem Biura Obsługi Klienta jest bezpłatne w Polsce oraz w Strefie Euro. Połączenia z BOK z innych sieci płatne według stawek danego operatora.
 • Połączenia w pozostałych strefach płatne jak za połączenie głosowe w roamingu międzynarodowym. Opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym określa Tabela nr [12] niniejszego Cennika Oferty IZZI, listę krajów w ramach poszczególnych Stref określa Tabela nr [10] niniejszego Cennika Oferty IZZI.