Doładuj konto IZZI na kwotę 25 zł i zyskaj korzyści

  • rok ważności konta 
  • darmowe rozmowy z numerami IZZI i Play przez miesiąc po doładowaniu 
  • możliwość zakupu wybranego pakietu IZZI 
  • przeniesienie środków bez opłat i prowizji na wybraną kartę DoGadania (z pominięciem banków i urzędów pocztowych) 
  • przez miesiąc po doładowaniu IZZI – połączenia na ten numer z kart DoGadania są po 8 gr