Lista pytań - rejestracja numeru

 

1. Dlaczego trzeba zarejestrować kartę?

W związku z ustawą antyterrorystyczną z dnia 10 czerwca 2016 r. od dnia 25 lipca 2016 r. obowiązuje rejestracja kart sim.


2. Do kiedy muszę zarejestrować numer?

a. Klienci, którzy zakupili i aktywowali starter w sieci IZZI na kartę przed 25 lipca 2016 r. powinni zarejestrować numer i potwierdzić dane najpóźniej do dnia 1 lutego 2017 r.

b. Klienci, którzy zakupili starter w sieci IZZI na kartę po 25 lipca 2016 r. powinni zarejestrować numer i potwierdzić swoje dane przed rozpoczęciem korzystania z usług.


3. Co jeśli nie zarejestruję karty?

Niedokonanie rejestracji będzie skutkowało brakiem aktywacji karty sim lub całkowitym zaprzestaniem świadczenia usług z dniem 2 lutego 2017 r.


4. Jak mogę zarejestrować kartę?

Można to zrobić na dwa sposoby:

 

I sposób:

a. przygotować dokument tożsamości i kartę SIM

b. i udać się do najbliższego salonu sieci Play (lista salonów) lub do siedziby firmy Ahmes w Warszawie przy ul. Lewickiej 13/15
 

II sposób:

a. wypełnić formularz na https://rejestracja.izzinakarte.pl

b. udać się z dokumentem tożsamości do najbliższego salonu sieci Play (lista salonów) lub do siedziby firmy Ahmes w Warszawie przy ul. Lewickiej 13/15


5. Czy mogę zarejestrować numer przez Internet?

Kartę sim można zarejestrować przez Internet, ale zgodnie z ustawą antyterrorystyczną aby korzystać z usług sieci komórkowej na kartę trzeba również potwierdzić swoje dane u Operatora.


6. Co to znaczy potwierdzić dane i jak mogę to zrobić?

Aby móc korzystać z usług sieci komórkowych należy przekazać swoje dane Operatorowi i osobiście potwierdzić swoją tożsamość we wskazanym prze niego miejscu. Aby potwierdzić swoje dane u Operatora należy udać się z dokumentem potwierdzających tożsamość do siedziby firmy Ahmes w Warszawie przy ul. Lewickiej lub do dowolnego salonu sieci Play (lista salonów).


7. Jaki dokument muszę przedstawić w salonie?

a. osoba fizyczna powinna okazać dowód osobisty

b. cudzoziemiec, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej paszport lub kartę pobytu

c. abonent niebędący osobą fizyczną (firma) REGON, NIP lub KRS


8. Czy mogę przesłać skan dowodu zamiast iść do salonu Play?

Nie, zgodnie z ustawą antyterrorystyczną skan dokumentu tożsamości nie jest dość wiarygodnym sposobem na potwierdzenie tożsamości, dlatego należy dokument okazać osobiście.


9. Mam kilka numerów, jak mogę je zarejestrować?

Każdy numer trzeba zarejestrować oddzielnie, ale potwierdzić dane wystarczy tylko raz.