Progi kwotowe na usługi Premium Rate - Zmiany

Informujemy, iż w związku ze zmianami w Prawie Telekomunikacyjnym (art. 64) zostały wprowadzone progi kwotowe na usługi Premium Rate

Blokady progu usług Premium Rate
Brak limitu na usługi Premium        
Limit 0 zł na usługi Premium           
Limit 35 zł na usługi Premium         
Limit 100 zł na usługi Premium       
Limit 200 zł na usługi Premium       
                                  
W przypadku, gdy Użytkownik IZZI nie określił progu kwotowego dla usługi Premium Rate, próg ten wynosi 35 złotych dla każdego miesiąca kalendarzowego.
 
Za zmianę limitu blokady usługi Premium Rate nie jest pobierana opłata.
 
Użytkownik IZZI może dokonać w każdej chwili zmiany blokady limitu usług Premium Rate wysyłając smsa na bezpłatny numer 8001 lub kontaktując się bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta 
 
 

Usługi Premium

SMS na numer 8001

Limit 0 zł na usługi Premium

0

Limit 35 zł na usługi Premium

35

Limit 100 zł na usługi Premium

100

Limit 200 zł na usługi Premium

200

Brak limitu na usługi Premium

bezlimitu