Zastrzeżenia prawne

Dane i informacje zawarte na stronie internetowej www.izzinakarte.pl są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych.

AHMES Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:
- interpretacji lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane ich stosowaniem
- braku dostępu do serwisu, utraty danych lub innych zdarzeń wynikających z nieuprawnionego korzystania z treści zawartych w serwisie

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji zawartych w serwisie możliwe jest wyłącznie za zgodą AHMES Sp. z o.o. oraz podaniem IZZInakarte.pl jako źródła informacji.

Zabrania się rozpowszechniania i wykorzystywania danych zawartych w serwisie w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich w serwisy www w taki sposób, jakby stanowiły ich integralną całość.

Zabrania się także, bez zgody AHMES Sp. z o.o., wielokrotnego lub systematycznego pobierania elementów z witryny, elementów nawet nie chronionych, pobranie których mogłoby powodować szkodę.

AHMES Sp. z o.o. zachowuje sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w każdym czasie i w każdym zakresie.