Zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904) ulega zmianie Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez AHMES Sp. z o.o. dla Użytkowników usługi IZZI na kartę.
 
Klienci, którzy zakupili i aktywowali starter w sieci IZZI na kartę przed 25 lipca 2016 r. zobowiązani są podać dane i umożliwić ich weryfikację najpóźniej do dnia 1 lutego 2017 r. Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych niedokonanie rejestracji powyższych danych będzie skutkowało całkowitym zaprzestaniem świadczenia usług z dniem 2 lutego 2017 r.
Klienci, którzy zakupili lub chcieli aktywować starter w sieci IZZI na kartę po 25 lipca 2016 r. będą zobowiązani do podania danych oraz umożliwienia ich weryfikacji przed rozpoczęciem korzystania z usług.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.) w przypadku braku akceptacji dokonywanych zmian, o których mowa powyżej, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy.