Izzi na kartę

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Rejestracja numeru

W związku z ustawą antyterrorystyczną z dnia 10 czerwca 2016 r. od dnia 25 lipca 2016 r. obowiązuje rejestracja kart sim.

Numer IZZI należy zarejestrować do roku o daty zakupu - po tym terminie rejestracja nie będzie możliwa.

Niedokonanie rejestracji będzie skutkowało brakiem aktywacji karty sim i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług IZZI na kartę.

Kartę sim można zarejestrować przez Internet, ale zgodnie z ustawą antyterrorystyczną aby korzystać z usług sieci komórkowej na kartę trzeba również potwierdzić swoje dane u Operatora (w dowolnym salonie Play).

Aby móc korzystać z usług sieci komórkowych należy przekazać swoje dane Operatorowi i osobiście potwierdzić swoją tożsamość we wskazanym prze niego miejscu. Aby potwierdzić swoje dane u Operatora należy udać się z dokumentem potwierdzających tożsamość do dowolnego salonu sieci Play (lista salonów).

a. osoba fizyczna powinna okazać dowód osobisty

b. cudzoziemiec, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej paszport lub kartę pobytu

c. abonent niebędący osobą fizyczną (firma) REGON, NIP lub KRS

Nie, zgodnie z ustawą antyterrorystyczną skan dokumentu tożsamości nie jest dość wiarygodnym sposobem na potwierdzenie tożsamości, dlatego należy dokument okazać osobiście.

Każdy numer trzeba zarejestrować oddzielnie, ale potwierdzić dane wystarczy tylko raz.

Pytania innej kategorii

Starter można zakupić:

1. Przez stronę internetową www.izzinakarte.pl

2. Z karty DoGadania poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 113 11 11

Po utracie ważności karty SIM nie ma możliwości odzyskania numeru. Dlatego tak ważne jest systematyczne zasilanie konta.

Font Resize
Kontrast