Kwiecień 2019


Obniżenie opłat

Ahmes Sp. z o.o. informuje, że w związku z art. 5a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu i dotyczącego opłat detalicznych za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 od 15 maja 2019 r.


Doładuj konto IZZI na kwotę 25 zł i zyskaj korzyści

  • rok ważności konta 
  • darmowe rozmowy z numerami IZZI i Play przez miesiąc po doładowaniu 
  • możliwość zakupu wybranego pakietu IZZI 
  • przeniesienie środków bez opłat i prowizji na wybraną kartę DoGadania (z pominięciem banków i urzędów pocztowych) 
  • przez miesiąc po doładowaniu IZZI – połączenia na ten numer z kart DoGadania są po 8 gr